Графичен дизайн

Графики, разработени от мен на базата на оригинали, предназначени за татуировки.
Използването им може да стане САМО с личното ми разрешение!

Галерията е в стил оригинал - краен резултат.

Graphics developed by me based on originals intended for tattoos.
Their use can ONLY be done with my personal permission!

The gallery is in the original style - final result.

Previous page: Портфолио Next page: Малки победи